Duurzaamheidsverslag 2018

Jasper Aansorgh

Country Manager

Voorwoord

Als familiebedrijf met meer dan 100 jaar historie hechten wij veel belang aan het voeren van een duurzaam beleid. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dragen allemaal bij aan het hebben van een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, consumenten en omgeving. MVO is een continu streven binnen Hero. Wij voelen en tonen verantwoordelijkheid door maatregelen steeds verder door te voeren in onze bedrijfsvoering én in de keten. Wij geven graag op deze manier het toekomstbestendig ondernemen verder vorm.

We zijn zuinig op de diersoorten die de basis leggen voor onze producten. Eén van de speerpunten die wij graag uit willen lichten is dan ook het Bee Careful initiatief. In een tijd waarin de biodiversiteit drastisch afneemt door menselijk toedoen, zetten wij ons in voor het behoud van de bijenpopulatie. Naast het Bee Careful initiatief zetten wij ons ook in voor het verder terugdringen van het gebruik van plastic en het reduceren van suiker. Onze PET-flessen bevatten gemiddeld 35% gerecycled materiaal, iets wat we de komende jaren verder willen verhogen. Daarnaast onderzochten wij de CO2– uitstoot van verpakkingsmaterialen en transport en deden wij ketenanalyses voor de belangrijkste grondstoffen.    

Leeswijzer

Wij zijn trots hierbij ons derde MVO-verslag online te presenteren. Bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van MVO. Dit verslag geeft de highlights weer. Voor meer gedetailleerde informatie, wordt verwezen naar de GRI tabel die onderaan dit MVO-verslag te vinden is. 

MVO volgens Hero

Wij hebben ons MVO-beleid beeldend gemaakt in de vorm van ons Hero MVO-huis, bestaande uit vier pilaren die de reikwijdte van onze bedrijfsvoering omvatten: Markt, Medewerkers, Milieu en Maatschappij. Elk opgebouwd uit bouwstenen ter invulling. Zo bouwen we, samen met onze stakeholders, aan een duurzamere wereld.

In 2017 hebben we ook de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde Naties in 2015 hebben geformuleerd, meegenomen in ons verslag. Deze staan ook wel bekend als de Sustainable Development Goals, of kortweg de SDG’s. Elke organisatie richt zich op een relevante selectie om er met elkaar voor te zorgen dat we in 2030 een duurzame wereld hebben gerealiseerd, daarom nemen we deze duurzame doelen ook graag mee in ons verslag van 2018. De 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de corebusiness en werkwijze van Hero zijn: 

SDG3: Gezondheid en welzijn – hierover leest u meer bij Maatschappij 
SDG 15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit – hierop is ons Bee Careful initiatief gestoeld 
en SDG 17: Partnerschappen voor de doelen – Bij MVO doe je samenziet u met welke partijen we samenwerken om onze duurzame doelen te realiseren. 

MVO doelstellingen 

In 2018 hebben wij op basis van ons MVO-huis interne MVO-doelstellingen opgesteld voor de korte, middellange en lange termijn. De resultaten van deze doelstellingen zullen jaarlijks worden geëvalueerd en vastgelegd.  

Een van de doelstellingen is bijvoorbeeld om op korte termijn een educatief centrum voor bijen te bouwen in samenwerking met Bijenhouders collectief Breda en gemeente Breda. Binnen 2,5 jaar is ons doel dat 50% van basisscholen in Breda dit educatief centrum heeft bezocht om de kennis over bijen bij de leerlingen te vergroten.  

Daarnaast hebben wij ook doelstelling opgesteld in het kader van onze producten. Zo willen wij binnen 2,5 jaar een suikerreductie realiseren, waarbij we streven naar 25% minder kcal in onze verkochte producten in de markt. Ook op het gebied van gerecycled materiaal wil Hero zijn bijdrage leveren. We hebben als doelstelling om voor 2025 gebruik te maken van tenminste 50% recycled-PET in alle plastic frisdrankflessen. Naast het gebruik van gerecycled materiaal voor nieuwe flessen, zijn de flessen ook 100% recyclebaar, inclusief label en dop.  

Ons MVO beleid →

Sustainability Report Groep 

MVO pijler 1: Markt

GON Index

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of in lijn komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

De GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).


In 2018 zijn we bezig geweest om de huidige productrange te verbeteren. Zo is er een suikerreductie programma waarbij stapsgewijs suiker wordt gereduceerd in onze frisdranken. 
 

Voor Hero “The Original Cassis betekent dat er in 2018 ±55.500 kilogram minder suiker is gebruikt voor de productie van het in de markt gezette volume.

MVO pijler 1: Markt

GON Index

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

De GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).

Alle producten die dit jaar zijn ontwikkeld hebben bijgedragen aan een verbetering van de GON index. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Fruit & Ice tea en Fruit & Water. Minder suiker, minder zoet en geen zoetstoffen. We vinden het belangrijk dat de consument ook went aan minder zoete producten en hebben er daarom voor gekozen om de minder zoete smaak van deze producten niet te compenseren met zoetstoffen.

Klanttevredenheid

Ambitie

“De klant is koning,” daarom meten we regelmatig hoe onze klanten ons beoordelen en hoe we onze producten en diensten nog beter kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften. Dit doen we door feedback te vragen in het Retail-kanaal, waaronder de supermarkten en drogisterijen vallen. Ook bevragen we met regelmaat onze ‘Out-of Home’ klanten. Deze parameters zeggen hoe de verschillende segmenten van de markt tegen ons aankijken. Onze ambitie is om in 2020 in beide segmenten een boven gemiddelde branchescore te realiseren.

Out of Home

De groep “Out of Home’ klanten is in 2016 gevraagd naar hun klanttevredenheid. Hierover kunt u meer lezen in het online MVO jaarverlag van 2016.

Retail

We zijn trots te melden dat we de vruchten van onze maatregelen kunnen plukken: In het onderzoek Retail Sales Benchmark 2015 hadden we een algemene scroe van een 6,4, deze is in 2017 gestegen naar een mooie 7,1 t.o.v. de benchmark van een 6,9. Daarnaast wordt in de branche jaarlijks een Industributierapport uitgebracht, waarbij de handel de industrie beoordeelt op de vlakken Accountmanagement, Trade marketing en Supply chain management. Hierin zien we ook bevestiging dat we op de goede weg zitten. In 2018 scoorde Hero een 6,91 t.o.v. de gemiddelde score 6,64 in de markt. Binnen de categorie zijn we overall een vaste top-10 speler geworden en binnen de discipline Supply chain management hebbenw e met een score van 7,23 een mooie 2e plaats.

klanttevredenheid 2018

tov gem. 6,6 in de benchmark

klanttevredenheid binnen Supply chain 2018

tov gem. 6,4 in de benchmark

MVO pijler 2: Medewerkers

Wij nodigen onze medewerkers uit om zowel op mentaal als fysiek vlak het beste uit zichzelf te halen. Dat geven wij vorm door het bieden van een goede werkomgeving met onder andere afwisselende verantwoorde lunches en staande en dynamische werkplekken. We hebben voor de natuurbeleving een tuin met bijenhotel achter het kantoor.

MVO werkgroep

Binnen Hero is er een interne werkgroep MVO actief. Deze werkgroep werkt verduurzamingsmaatregelen uit die maken dat onze interne en externe bedrijfsvoering steeds duurzamer wordt. Daarnaast stimuleren we ook creativiteit door afwisseling van inspanning en ontspanning met bijvoorbeeld een tafeltennistafel en een voetbaltafel. In 2018 hebben wij ons als vrijwilliger ingezet bij een kinderopvang voor kinderen met een beperking. Wij hebben met de kinderen geknutseld, muziek gemaakt en over de pieten-hinderbaan gesjeesd. Daarnaast heeft de MVO werkgroep in juni een sportevenement georganiseerd met allerlei activiteiten voor onze medewerkers.

MVO werkgroep Vitaliteit

In 2018 hebben we naast de MVO werkgroep ook een aparte werkgroep Vitaliteit opgericht. Zij hebben invulling gegeven aan de nationale vitaliteitsweek waarbij zowel op sportief vlak als mentaal vlak activiteiten zijn georganiseerd. Denk hierbij aan een bootcamp, een workshop Work-Life Balance en de introductie van onze ontbijtbar. De ontbijtbar wordt na succesvolle introductie tijdens de vitaliteitsweek elke dinsdag en donderdag aangeboden. Daarnaast organiseert de werkgroep Vitaliteit elk kwartaal een extra activiteit binnen de verschillende thema’s van vitaliteit.

Flexwerken

In 2018 hebben we de richtlijnen over de mogelijkheden van flexibel werken verder uitgebreid. Naast dat het bijdraagt aan een goede werk-privé balans, heeft dit ook een gunstige uitwerking in de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer.

Opleidingen

Een ander speerpunt is het actief aanbieden van online trainingsmodules vanuit de filosofie ‘een leven lang leren’. Er worden meer dan 100 online trainingen aangeboden op het gebied van onder andere persoonlijke effectiviteit, communicatie en management. Elke training bestaat uit 5 modules. De trainingen zijn zowel thuis als op het werk toegankelijk. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt: 73 medewerkers hebben zich aangemeld en gezamenlijk hebben wij 598 modules gevolgd en zijn er 22 trainingen voltooid. Medewerkers hebben hiermee gemiddeld anderhalf uur besteed aan persoonlijke ontwikkeling door middel van online leren. Daarnaast krijgen de medewerkers de gelegenheid om kennis en vaardigheden te vergroten door onder andere (fysieke) opleidingen en ‘training on the job’.

Interesse om ons team te komen versterken? 

Online leren

8

gevolgde online trainingmodules gemiddeld per medewerker

7.5

gem. score voor medewerkersmeetings

Flexibel
werken

7.2

score  medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

MVO pijler 3 Milieu: CO2-footprint

Scope 1 & 2 volgens CO2-prestatieladder

  Onderdeel van het probleem

  Als handelshuis hebben we geen productieprocessen in-huis. Dat maakt dat de CO2-footprint volgens de CO2-prestatieladder (scope 1 en 2) beperkt is tot 306 ton CO2. We hebben in 2018 een mooie daling in scope 1 en 2 kunnen realiseren door het overstappen naar volledig groene stroom.

  De significante impact ligt in de keten. Dat blijkt uit het deel van de scope 3 emissies die we inzichtelijk hebben: in/outbound- en transporten direct naar de klant, verpakkingen en woon-werkverkeer. Deze zijn samen goed voor 7.059 ton CO2. Dat is 95% van onze footprint.

  Eerder hebben we al zeer succesvolle projecten gerealiseerd met onze transporteurs met als resultaat een CO2-reductie van 20%. De komende jaren gaan we graag samen met onze leveranciers de uitdaging aan om de keten nog verder te verduurzamen.

  verhouding CO2-footprint scope 1, 2 tov gedeeltelijk 3

  • 2018: 306 ton CO2 in scope 1 en 2 5%
  • 2018: 7059 ton CO2 in scope 3 (voor transport en verpakkingen) 95%

  totale CO2-footprint scope 1, 2 en gedeeltelijk 3

  • 2018: 7365 ton CO2 86%
  • 2017: 8290 ton CO2 97%
  • 2016: 8620 ton CO2 101%
  • 2015: 8559 ton CO2 100%

  Onderdeel van de oplossing

  Bee Careful is een initiatief van Hero om de gezondheid van bijen en de diversiteit van fruit te beschermen. Bijen zijn uitermate belangrijk voor de mensheid; de grote verscheidenheid aan groenten- en fruitsoorten in de wereld is alleen mogelijk dankzij het onvermoeibare bestuivingswerk van de bij.

  Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten is ruim de helft bedreigd. Ook voor de mens heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving.

  Bee Careful richt zich op 3 pijlers: onderzoek, leefomgeving en bewustwording.

  Onderzoek: Nationale bijentelling in 2018
  Als we meer weten over bijen, kunnen we ze ook beter helpen! Daarom organiseert Nederland Zoemt de Nationale Bijentelling.
  Hero Benelux doneert jaarlijks een bedrag een Natuur & Mileu die de Nationale Bijtelling organiseert. Met deze donatie heeft Nederland Zoemt een kidspagina kunnen realiseren. Bekijk deze pagina

  Daarnaast stimuleert Hero Benelux medewerkers en consumenten om mee te doen met de jaarlijkse Nationale bijentelling. Via social media worden mensen opgeroepen om zich in te schrijven en deel te nemen.

  Leefomgeving
  Met Bee Careful richten we ons onder andere op het verbeteren van de leefomgeving van bijen. Het aanplanten van bijenlinten met bollenmengsels levert voedsel op voor de bijen en is ook aantrekkelijk voor de mens. Daarom heeft Hero Benelux in 2018 op 3 plaatsen in Breda een bijenlint (totaal 500m2) geplant. De komende 5 jaar zullen op deze plaatsen van februari t/m mei diverse bij-vriendelijke bloemen bloeien. Doel is om dit in de toekomst uit te breiden zodat de voedselvoorziening van bijen in de gemeente Breda wordt versterkt.

  Hero Benelux heeft daarnaast op 2 locaties een bijenhotel geplaatst. De tuin op locatie in Breda en voor ht pand van ons voedingsdeskundigteam in Ede. Op de website van Hero Bee Careful staan instructies hoe je zelf een bijenhotel kan maken.

  Bewustwording
  Om meer bewustwording te creëren voor het belang van de bijen, bouwen we aan een bijeneducatiecentrum op boerderij Wolfslaar in Breda. Hier kan iedereen op een educatieve manier leren hoe belangrijk bijen zijn voor onze voedselvoorziening.
  We hopen het centrum te openen in maart/april 2019.

   

  MVO pijler 4: Maatschappij

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

  Wat we waar inkopen, hoe we het verpakken en vervoeren heeft invloed op onze ecologische voetafdruk en sociale aspecten. Hierbij is winstgevendheid een voorwaarde.

  CO2

  Gekeken naar de milieukant, maken wij gebruik van lokaal (in Zeeland) geteelde zwarte bessen voor de Hero Cassis producten. Kersen voor onze Hero Cerise worden in Limburg geteeld. Deze telers en ook de telers van het fruit voor onze jam maken geen gebruik van pesticiden die het milieu schaden en bijensterfte veroorzaken (neonucociden). We werken alleen met logistieke dienstverleners die Lean&Green programma’s gebruiken om zo de CO2-uitstoot te beperken.

  Gecertificeerde ingrediënten

  Ook blijven we ons productportfolio gemaakt van gecertificeerde ingrediënten uitbreiden. Bijvoorbeeld alle Organix producten zijn gemaakt met biologische ingrediënten met het SKAL en EKO keurmerk.

  Sociale component

  Daarnaast hebben al onze chocola grondstoffen het UTZ keurmerk. Ook hebben we in 2018 94% van onze leveranciers getoetst aan de hand van SEDEX (t.o.v. 88% in 2015). Dit Supplier Ethical Data Exchange-inkoopinstument maakt gegevens inzichtelijk met betrekking tot labour standards, health and safety, environment and business ethics. We hebben in 2018 geen leveranciers uitgesloten op basis van de resultaten uit SEDEX. Indien de resultaten aangeven dat een leverancier “high risk” is, dan wordt er dieper in gegaan op de resultaten, teneinde dit risico te verlagen. Voor de totale Hero Group geldt, dat er niet meer dan 3% van alle leveranciers “high risk” mogen zijn. Deze doelstelling is behaald.

  retoursysteem
  voor 200ml

  glazen flessen
  in horeca

  PET
  flessen voor gekoelde sappen

  bestaan voor

  50%

  uit gerecycled materiaal

  93%

  gerecycled glas t.o.v. gem. 80% in de branch

  PET flessen voor Cassis

  bestaan voor

  35%

  uit gerecycled materiaal

  93%

  van leveranciers beoordeeld via SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) op labour standards, health and safety, environment and business ethics (t.o.v. 88% in 2015).

  100% van leveranciers heeft onze Code of Conduct (CoC) ondertekend.

  100%

  FSC/PEFC papier

  Dialoog met stakeholders

  Duurzaamheid en de volgende generatie

  Met Avans Hogeschool heeft Hero een strategische samenwerking. Zo is er een uitwisseling tussen stagiaires en verzorgt Hero gastlessen in verschillende modules binnen het hoger onderwijs.

  “Voor Hero is samenwerking met de millennium generatie heel belangrijk, omdat dit een beeld geeft wat deze generatie verwacht van werken, de toekomst, de samenleving en duurzaamheid.”

  “De hogeschool traint studenten kritisch reflecterende professionals te zijn en studenten werken aan onderzoeksvragen op het gebied van de nieuwe economie. Denk hierbij aan het in kaart brengen van de niet-financiële kant van bedrijven (menselijk en natuurlijk kapitaal), maar ook aan ketenanalyses en nieuwe businessmodellen.”

  Duurzaamheid en ons fruit

  Hero Benelux heeft een samenwerking met het Bredaas Bijenhouders Collectief. Samen met deze regionale speler hebben wij als gemeenschappelijk doel om het belang van bestuivingswerk te delen.

  “Binnen de supply chain zullen we allemaal onze aandacht moeten geven aan de footprint.”

  “Er is een fantastische samenwerking ontstaan waaruit het initiatief van een bijeneducatiecentrum is voortgekomen. Naast het bouwen van dit centrum neemt Hero Benelux ook de verantwoordelijkheid voor een lange termijn samenwerking. Zo denken en ondersteunen zij mee in PR en brainstormen we samen om elkaar te blijven inspireren. Erg fijn dat Hero als commerciële organisatie het belang inziet over de gezondheid van bijen om de diversiteit van ons fruit te beschermen.”

  Afval

  De overheid zet middels het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hero werkt hier ook aan. Naast inzet op recycling van onze PET, glas en papieren verpakkingen, hebben wij een productinnovatie op de markt gebracht met het restproduct frambozenpitjes als grondstof voor een fruitdrank.

  Wij zien verspilling als waarde vernietiging. Om dit tegen te gaan, proberen we overproductie tot een minimum te beperken en zorgen we dat dit alsnog een goede bestemming krijgt onder andere in goodiebags of via schenkingen aan de voedselbank. In 2015 hebben we 28 zendingen aan de voedselbank geschonken, in 2016 zijn dit 30 zendingen geweest en in 2017 waren dit er 18 en in 2018 hebben er 15 zendingen plaatsgevonden.

  Zendingen naar voedselbank

  • 2015: 28 zendingen
  • 2016: 30 zendingen
  • 2017: 18 zendingen
  • 2018: 15 zendingen

  Onderzoek

  Naast dat we onderzoek doen met verschillende ziekenhuizen naar de veiligheid en effectiviteit van onze flesvoeding, werken we ook samen met Hoge scholen en Universiteiten om samen met studenten te werken aan innovaties.

  In samenwerking met de Universiteit van Wageningen heeft Hero Benelux het vak ‘Research topics on food and society, a bete-gamma approach verzorgd. Studenten hebben door het doen van consumentenonderzoek, inzicht gekregen in hoe consumenten denken binnen de volgende thema’s: gezondheid, duurzaamheid, genot en functionaliteit. Studenten moesten in groepen een nieuw concept bedenken met de verzamelde consumenteninzichten en deze presenteren in 3 productcategorieën: zoet broodbeleg, gezonde tusendoortjes en snacks voor peuters. Hero heeft een aantal hoorcolleges verzorgd en heeft de groep studenten begeleid en voorzien van adviezen. Hiermee heeft Hero een bijdrage kunnen leveren aan zowel wetenschappelijk onderzoek als onderwijs.

  Een van de ideeën binnen de categorie zoet broodbeleg was de ‘jempty’. Een spatel
  waarmee een pot jam volledig leeg gemaakt kan worden om verspilling tegen te gaan. 

  MVO doe je samen

  Over de grenzen van eigen organisatie kijken en samenwerken, is een belangrijke manier van werken voor Hero. Alleen op die manier kunnen de mondiale uitdagingen aangepakt worden.

  Zo werken we samen met de Hero group aan MVO en produceren we bijvoorbeeld zoveel mogelijk gezamenlijk om tot maximale schaalgrootte en minimale milieu-impact te komen. Daarnaast horen strategische partnerschappen hier ook bij en gaan we graag de dialoog en samenwerking aan met betrekking tot het creëren van toegevoegde waarde voor mens, milieu en maatschappij. Naast eerder genoemde stakeholders, werken we ook samen met o.a.:

  • Avans Hogeschool
  • Universiteit Wageningen
  • Natuur & Milieu
  • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
  • Vereniging Nederlandse Fabrikanten Kinder- en Dieetvoeding (VNFKD)
  • Health Care Professionals
  • TNO
  • Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG)
  • Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)
  • Stichting Betrokken Ondernemers Breda
  • Hero group (klik hier voor het sustainability verslag)

  Verantwoording

  Informatie over het sociaal jaarverslag

  Commitment GRI

  Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

  Reikwijdte van het verslag

  Dit verslag betreft de activiteiten van Hero Benelux in het jaar 2018. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

  Verslag frequentie

  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

  Contact

  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Floor Kuppens, HR Advisor.

  Hero Benelux

  Teteringsedijk 279
  4817 ME Breda

  T +31 (0)76 579 8000
  www.bedrijf.hero.nl/