Duurzaamheidsverslag 2017

Jasper Aansorgh

Country Manager

Voorwoord

Als familiebedrijf met meer dan 100 jaar historie hechten wij veel belang aan het voeren van een duurzaam beleid. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen allemaal bij aan het hebben van een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, consumenten en omgeving. We zijn zuinig op de diersoorten die de basis leggen voor onze producten.Eén van de speerpunten die wij er graag uit willen lichten is dan ook het Bee Careful initiatief. In een tijd waarin de biodiversiteit drastisch afneemt door menselijk toedoen, zetten wij ons in voor het behoud van de bijenpopulatie.

Vanaf 2015 verzamelen wij jaarlijks informatie om onze impact op mens milieu en maatschappij te monitoren en transparant te maken. Met de gegevens van 2017 kunnen we nu voor 3 jaar onze voortgang in beeld brengen. Door deze inzichten geven wij sturing aan onze bestaande producten, processen en aan onze innovaties. Daarnaast onderzochten wij de CO2-uitstoot van verpakkingsmaterialen en transport en deden wij ketenanalyses voor de belangrijkste grondstoffen.

MVO is een continu streven binnen Hero. Wij voelen en tonen verantwoordelijkheid door maatregelen steeds verder door te voeren in onze bedrijfsvoering én in de keten. Wij geven graag op deze manier het toekomstbestendig ondernemen verder vorm!

Leeswijzer

Wij zijn trots hierbij ons tweede MVO-verslag online te presenteren. Bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit verslag geeft de highlights weer. Voor meer gedetailleerde informatie, wordt verwezen naar de GRI tabel die onderaan dit MVO-verslag te vinden is.

MVO volgens Hero

Wij hebben ons MVO-beleid beeldend gemaakt in de vorm van ons Hero MVO-huis, bestaande uit vier pilaren die de reikwijdte van onze bedrijfsvoering omvatten: Markt, Medewerkers, Milieu en Maatschappij. Elk opgebouwd uit bouwstenen ter invulling. Zo bouwen we, samen met onze stakeholders, aan een duurzamere wereld.

Dit jaar hebben we ook de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde Naties in 2015 hebben geformuleerd, meegenomen in ons verslag. Deze staan ook wel bekend als de Sustainable Development Goals, of kortweg de SDG’s. Elke organisatie richt zich op een relevante selectie om er met elkaar voor te zorgen dat we in 2030 een duurzame wereld hebben gerealiseerd. De 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de corebusiness en werkwijze van Hero zijn:

SDG3: Gezondheid en welzijn – hierover leest u meer bij Maatschappij
SDG 15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit – ons Bee Careful initiatief is hierop gestoeld
en SDG 17: Partnerschappen voor de doelen – Bij MVO doe je samen ziet u met welke partijen we samenwerken om onze duurzame doelen te realiseren.

 
Ons MVO beleid →

Sustainability Report Groep 

MVO pijler 1: Markt

GON Index

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of in lijn komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

De GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).

Alle producten die dit jaar zijn ontwikkeld, hebben bijgedragen aan een verbetering van de GON index. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Fruit & Ice tea en Fruit & Water. Minder suiker, minder zoet en geen zoetstoffen. We vinden het belangrijk dat de consument ook went aan minder zoete producten en hebben er daarom voor gekozen om de minder zoete smaak van deze producten niet te compenseren met zoetstoffen.  

MVO pijler 1: Markt

GON Index

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

De GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).

Alle producten die dit jaar zijn ontwikkeld hebben bijgedragen aan een verbetering van de GON index. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Fruit & Ice tea en Fruit & Water. Minder suiker, minder zoet en geen zoetstoffen. We vinden het belangrijk dat de consument ook went aan minder zoete producten en hebben er daarom voor gekozen om de minder zoete smaak van deze producten niet te compenseren met zoetstoffen.

Klanttevredenheid

Ambitie

“De klant is koning,” daarom meten we vanaf 2015 ieder jaar hoe onze klanten ons beoordelen en hoe we onze producten en diensten nog beter kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften. Het ene jaar halen we feedback op uit ons Retail-segment, waaronder de supermarkten en drogisterijen vallen. Het andere jaar bevragen we onze ‘Out of Home’ klanten. Deze parameters zeggen dus hoe de verschillende segmenten van de markt tegen ons aankijken. Onze ambitie is om in 2020 in beide segmenten een boven gemiddelde branchescore te realiseren.

Industributierapport

Daarnaast wordt in de branche ook jaarlijks een industributierapport uitgebracht. In 2017 scoorde Hero 7,37 ten opzichte van de gemiddelde score 6,86 in de markt. Dit geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zitten.

Out of Home

De groep “Out of Home’ klanten is in 2016 gevraagd naar hun klanttevredenheid. Hierover kunt u meer lezen in het online MVO jaarverlag van 2016.

Retail

We zijn trots te melden dat we de vruchten van onze maatregelen kunnen plukken: we zijn gestegen van een 6,4 in 2015 (onder benchmark) naar een 7,1 in 2017, boven benchmark.

klanttevredenheid

2017

tov gem. 6,9 in de benchmark

klanttevredenheid

2015

tov gem. 6,6 in de benchmark

MVO pijler 2: Medewerkers

Wij nodigen onze medewerkers uit om zowel op mentaal als fysiek vlak het beste uit zichzelf te halen. Dat geven wij vorm door het bieden van een goede werkomgeving met onder andere afwisselende verantwoorde lunches en staande en dynamische werkplekken. We hebben voor de natuurbeleving een tuin met bijenhotel achter het kantoor.

MVO werkgroep

In 2017 hebben wij een interne werkgroep MVO opgericht. Deze werkgroep werkt verduurzamingsmaatregelen uit die maken dat onze interne en externe bedrijfsvoering steeds duurzamer wordt. Ook stimuleren we creativiteit door afwisseling van inspanning en ontspanning met bijvoorbeeld een schaakbord en voetbaltafel. Wij organiseerden een sportieve kwartaalmeting voor alle medewerkers (tennis, padel, yoga, wandelen, hardlopen) en sponsorden shirtjes voor het Hero team dat deelnam aan de Singelloop (5 en 10 km hardlopen) in Breda. Onze goodiebags zijn tegenwoordig van papier, de losse waterkoelers zijn van de werkplek verwijderd, er wordt geleidelijk overgegaan op 100% LED en er is speelgoed ingezameld voor de spelotheek.

Flexwerken

In 2017 hebben we de richtlijnen uitgewerkt over de mogelijkheden van flexibel werken. Naast dat het bijdraagt aan een goede werk-privé balans, heeft dit ook een gunstige uitwerking in de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer.

Opleidingen

Een ander speerpunt is het actief aanbieden van online trainingsmodules vanuit de filosofie ‘een leven lang leren’. Er worden meer dan 100 online trainingen aangeboden op het gebied van onder andere persoonlijke effectiviteit, communicatie en management. Elke training bestaat uit 5 modules. De trainingen zijn zowel thuis als op het werk toegankelijk. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt: 88 medewerkers hebben zich aangemeld en gezamenlijk hebben wij 2.888 modules gevolgd en zijn er 119 trainingen voltooid. Medewerkers hebben hiermee gemiddeld 6 uur besteed aan persoonlijke ontwikkeling.

Interesse om ons team te komen versterken? 

Online leren

32

gevolgde online trainingmodules gemiddeld per medewerker

8.4

gem. score voor medewerkersmeetings

Flexibel
werken

4.65%

ziekteverzuim

8.3

score  medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

MVO pijler 3 Milieu: CO2-footprint

Scope 1 & 2 volgens CO2-prestatieladder

  Onderdeel van het probleem

  Als handelshuis hebben we geen productieprocessen in-huis. Dat maakt dat de CO2-footprint volgens de CO2-prestatieladder (scope 1 en 2) beperkt is tot 378 ton CO2.

  De significante impact ligt in de keten. Dat blijkt uit het deel van de scope 3 emissies die we inzichtelijk hebben: in/outbound- en transporten direct naar de klant, verpakkingen en woon-werkverkeer. Deze zijn samen goed voor 7.912 ton CO2. Dat is 95% van onze footprint.

  Eerder hebben we al zeer succesvolle projecten gerealiseerd met onze transporteurs met als resultaat een CO2-reductie van 20%. De komende jaren gaan we graag samen met onze leveranciers de uitdaging aan om de keten nog verder te verduurzamen.

  verhouding CO2-footprint scope 1, 2 tov gedeeltelijk 3

  • 2017: 378 ton CO2 in scope 1 en 2 5%
  • 2017: 7912 ton CO2 in scope 3 (voor transport en verpakkingen) 95%

  totale CO2-footprint scope 1, 2 en gedeeltelijk 3

  • 2017: 8290 ton CO2 97%
  • 2016: 8620 ton CO2 101%
  • 2015: 8559 ton CO2 100%

  Onderdeel van de oplossing

  ‘Bee Careful’ is een initiatief van de Hero Group, bedoeld om de bijenpopulatie en daarmee de diversiteit in fruit te beschermen. De honingbij is uitermate belangrijk voor de mensheid; de grote verscheidenheid aan groenten- en fruitsoorten in de wereld is alleen mogelijk dankzij het onvermoeibare bestuivingswerk van de bij. Volgens Stichting Natuurmonumenten zijn in Nederland al >30 soorten bijen uitgestorven en is de variatie aan plant- en diersoorten nog maar 15% van de situatie in 1900. Dit is een reden tot grote zorg.

  In Nederland werken we samen met Natuur&Milieu en ondersteunen we de bijen-safari app. Met deze app vragen we meer aandacht voor het bijenprobleem en wordt er data verzameld omtrent de aanwezigheid van verschillende bijen en bijenvriendelijke planten in Nederland.

  MVO pijler 4: Maatschappij

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

  Wat we waar inkopen, hoe we het verpakken en vervoeren heeft invloed op onze ecologische voetafdruk en sociale aspecten. Hierbij is winstgevendheid een voorwaarde.

  CO2

  Gekeken naar de milieukant, maken wij gebruik van lokaal (in Zeeland) geteelde zwarte bessen voor de Hero Cassis producten. Deze telers en ook de telers van het fruit voor onze jam maken geen gebruik van pesticiden die het milieu schaden en bijensterfte veroorzaken. We werken alleen met logistieke dienstverleners die Lean&Green programma’s gebruiken om zo de CO2-uitstoot te beperken.

  Gecertificeerde ingrediënten

  Ook blijven we ons productportfolio gemaakt van gecertificeerde ingrediënten uitbreiden. Bijvoorbeeld alle Organix producten zijn gemaakt met biologische ingrediënten met het SKAL en EKO keurmerk.

  Sociale component

  Wij beschikken over een Fairtrade® assortiment van Max Havelaar. Daarnaast hebben al onze chocola grondstoffen het UTZ keurmerk. Ook hebben we in 2017 93% van onze leveranciers getoetst aan de hand van SEDEX (t.o.v. 88% in 2015). Dit Supplier Ethical Data Exchange-inkoopinstrument maakt gegevens inzichtelijk m.b.t. labour standards, health and safety, environment and business ethics.

  retoursysteem
  voor 200ml

  glazen flessen
  in horeca

  PET
  flessen

  bestaan voor

  50%

  uit gerecycled materiaal

  93%

  gerecycled glas t.o.v. gem. 80% in de branch

  100%

  FSC/PEFC papier

  93%

  van leveranciers beoordeeld via SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) op labour standards, health and safety, environment and business ethics (t.o.v. 88% in 2015).

  100% van leveranciers heeft onze Code of Conduct (CoC) ondertekend.

  Dialoog met stakeholders

  Duurzaamheid en de volgende generatie

  “Voor Hero is samenwerking met de millennium generatie heel belangrijk, omdat dit een beeld geeft wat deze generatie verwacht van werken, de toekomst, de samenleving en duurzaamheid.”

  “De hogeschool traint studenten kritisch reflecterende professionals te zijn en studenten werken aan onderzoeksvragen op het gebied van de nieuwe economie. Denk hierbij aan het in kaart brengen van de niet-financiële kant van bedrijven (menselijk en natuurlijk kapitaal), maar ook aan ketenanalyses en nieuwe businessmodellen.”

  Met Avans Hogeschool heeft Hero een strategische samenwerking. Zo is er een uitwisseling tussen stagiaires en verzorgt Hero gastlessen in verschillende modules binnen het hoger onderwijs.

  Zoals blijkt uit de CO2-footprint berekening is de meeste milieuwinst te behalen in de keten. Bakker Logistiek heeft een pro-actieve rol om tot een nog duurzamere samenwerking te komen.

  Duurzaamheid in logistiek en transport

  “Binnen de supply chain zullen we allemaal onze aandacht moeten geven aan de footprint.”

  “Het belang van CO2-reductie in de huidige maatschappij is groot en hier kan Bakker Logistiek als transport onderneming een grote bijdrage aan leveren.”

  “Bakker Logistiek en Hero hebben een vorm van partnership waarin gezamenlijk wordt gekeken naar het optimaliseren van de supply chain. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met Hero een optimalisatie kunnen realiseren bij een grote retailer, door over de klanten heen het bestel- en leverpatroon te harmoniseren.”

  Afval

  De overheid zet middels het grondstoffenakkoord in op een circulaire samenleving in 2050. Hero werkt hier ook aan. Naast inzet op recycling van onze PET, glas en papieren verpakkingen, hebben wij een productinnovatie op de markt gebracht met het restproduct frambozenpitjes als grondstof voor een fruitdrank.

  Wij zien verspilling als waarde vernietiging. Om dit tegen te gaan, proberen we overproductie tot een minimum te beperken en zorgen we dat dit alsnog een goede bestemming krijgt onder andere in goodiebags of via schenkingen aan de voedselbank. In 2015 hebben we 28 zendingen aan de voedselbank geschonken, in 2016 zijn dit 30 zendingen geweest en in 2017 waren dit er 18.

  Zendingen naar voedselbank

  • 2015: 28 zendingen
  • 2016: 30 zendingen
  • 2017: 18 zendingen

  Onderzoek

  Naast dat we onderzoek doen met verschillende ziekenhuizen naar de veiligheid en effectiviteit van onze flesvoeding, vinden we het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van tools die de Health Care Professionals (HCP’s) kunnen gebruiken om kinderen en hun ouders van het juiste advies te voorzien.

  In samenwerking met TNO werken we samen aan voorspellende groeicurves. Deze groeivoorspeller is een nieuwe methode om op basis van ‘big data’ de toekomstige groei van een kind te visualiseren. Hiermee heb je al in een vroeg stadium inzicht in de risico’s op over- of ondergewicht en kan je tijdig een interventie starten.

  MVO doe je samen

  Over de grenzen van eigen organisatie kijken en samenwerken, is een belangrijke manier van werken voor Hero. Alleen op die manier kunnen de mondiale uitdagingen aangepakt worden.

  Zo werken we samen met de Hero group aan MVO en produceren we bijvoorbeeld zoveel mogelijk gezamenlijk om tot maximale schaalgrootte en minimale milieu-impact te komen. Daarnaast horen strategische partnerschappen hier ook bij en gaan we graag de dialoog en samenwerking aan met betrekking tot het creëren van toegevoegde waarde voor mens, milieu en maatschappij. Naast eerder genoemde stakeholders, werken we ook samen met o.a.:

  • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
  • Hero group (klik hier voor het sustainability verslag)
  • Vereniging Nederlandse Fabrikanten Kinder- en Dieetvoeding (VNFKD)
  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) – afdeling Breda
  • Natuur&Milieu
  • Health Care Professionals
  • TNO
  • Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG)
  • Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)
  • Stichting Betrokken Ondernemers Breda

  Verantwoording

  Informatie over het sociaal jaarverslag

  Commitment GRI

  Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

  Reikwijdte van het verslag

  Dit verslag betreft de activiteiten van Hero Benelux in het jaar 2017. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

  Verslag frequentie

  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

  Contact

  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Mariëlle Hoekman, Manager HR & Communications.

  Hero Benelux

  Teteringsedijk 279
  4817 ME Breda

  T +31 (0)76 579 8000
  www.hero.nl