Duurzaamheidsverslag 2019

Jasper Aansorgh

Country Manager

Voorwoord

Als familiebedrijf met meer dan 100 jaar historie hechten wij veel belang aan het voeren van een duurzaam beleid. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dragen allemaal bij aan het hebben van een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, consumenten en omgeving. MVO is een continu streven binnen Hero. MVO is binnen Hero een speerpunt geworden om ervoor te zorgen dat we in de toekomst onze footprint aanzienlijk kunnen verlagen.

Wij voelen en tonen verantwoordelijkheid door maatregelen steeds verder door te voeren in onze bedrijfsvoering én in de keten. Wij geven graag op deze manier het toekomstbestendig ondernemen verder vorm! 

We zijn zuinig op de diersoorten die de basis leggen voor onze producten. Eén van de speerpunten die wij er graag uit willen lichten is net zoals in 2018 het Bee-Careful initiatief. In een tijd waarin de biodiversiteit drastisch afneemt door menselijk toedoen, zetten wij ons in voor het behoud van de bijenpopulatie.

Naast het Bee-Careful initiatief zetten wij ons ook in voor het verder terugdringen van het gebruik van plastic en het reduceren van suiker. Onze PET-flessen bevatten gemiddeld 35% gerecycled materiaal, iets wat we volgend jaar verder gaan verhogen naar minimaal 50% gerecycled materiaal. 

Leeswijzer

Wij zijn trots hierbij ons vierde MVO-verslag online te presenteren. Bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van MVO. Dit verslag geeft de highlights weer. Voor meer gedetailleerde informatie, wordt verwezen naar de GRI tabel die onderaan dit MVO-verslag te vinden is. 

MVO volgens Hero

Wij hebben ons MVO-beleid beeldend gemaakt in de vorm van ons Hero MVO-huis. Het huis wordt gevormd door vier pilaren die de reikwijdte van onze bedrijfsvoering omvatten: Markt, Medewerkers, Milieu en Maatschappij. Iedere pilaar wordt gevormd door een aantal bouwstenen. Zo bouwen we, samen met onze stakeholders, aan een duurzamere wereld.

Daarnaast formuleren we sinds 2017 ons beleid ook aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde Naties in 2015 hebben opgesteld. Deze staan ook wel bekend als de Sustainable Development Goals, of kortweg de SDG’s. Elke organisatie richt zich op een relevante selectie om er met elkaar voor te zorgen dat we in 2030 een duurzamere wereld hebben gerealiseerd. Deze duurzame doelen nemen we ook mee in ons verslag van 2019. De 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de corebusiness en werkwijze van Hero zijn:

SDG 3: Gezondheid en welzijn – hierover leest u meer bij Maatschappij
SDG 15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit – hierop is ons 
Bee Careful initiatief gestoeld
en SDG 17: Partnerschappen voor de doelen – Bij MVO doe je samen ziet u met welke partijen we samenwerken om onze MVO doelen te realiseren.

Ons Hero Benelux MVO beleid →

 

MVO vanuit Hero Group 

Hero Benelux is onderdeel van de internationale Hero Groep, een Zwitserse organisatie met het hoofdkantoor in Lenzburg. De Hero groep ontwikkelt de overkoepelende visie op duurzaamheid, voor zowel onze productielocaties, als de marketing-sales kantoren zoals Hero Benelux. Lees meer over deze visie op de website van de Hero Groep:

Sustainability Report Groep 

MVO pijler 1: Markt

GON Guidelines

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om ervoor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of komen hebben we interne Goodness of Nature (GON) guidelines ontwikkeld. Deze GON guidelines definiëren niet alleen wat goed of minder goed is maar geven richting aan onze renovaties en innovaties zodat we iedere dag bezig zijn om onze producten te verbeteren en daarmee ook de gezondheid van de consument en onze planeet.

Consumententevredenheid

 Met onze missie, het goede van de natuur binnen handbereik brengen, streven we continue naar producten van hoge kwaliteit. Het kan soms voorkomen dat deze producten niet voldoen aan de verwachtingen en wensen van onze consument. Consumenten kunnen hun vragen of klachten kwijt bij ons voedingskundig team. Dit team van diëtisten is 7 dagen per week bereikbaar. In 2019 konden consumenten ons voedingskundig team bereiken via de telefoon, Whatsapp, social media (Facebook en Instagram), onze websites, chats en email. Om de consumenten zo goed en snel mogelijk te woord te staan hebben we targets gesteld, deze zijn in 2019 behaald.

Productportfolio

Hero wil het voor consumenten makkelijk maken om te kiezen voor een alternatief met een lager suikergehalte. Dit hebben we in 2019 gedaan door onder andere een granenreep te introduceren zonder toegevoegde suikers. De B’tween Zero introductie is in 2019 ruim ondersteund, door onder andere een commercial en winkelvloer-activaties. Ook met Hero Cassis zetten we stappen naar minder suiker. Zo zijn we gestart met de verkoop van kleinere 250ml blikken, zodat mensen een kleinere portie en dus minder suiker consumeren.  Tot slot zijn we gestopt met de verkoop van Hero Cassis regulier op middelbare scholen, om de drempel voor kinderen om dit product te kopen te verhogen. 

 

MVO pijler 1: Markt

GON Index

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

De GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).

Alle producten die dit jaar zijn ontwikkeld hebben bijgedragen aan een verbetering van de GON index. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Fruit & Ice tea en Fruit & Water. Minder suiker, minder zoet en geen zoetstoffen. We vinden het belangrijk dat de consument ook went aan minder zoete producten en hebben er daarom voor gekozen om de minder zoete smaak van deze producten niet te compenseren met zoetstoffen.

MVO pijler 2: Medewerkers

Wij nodigen onze medewerkers uit om zowel op mentaal als fysiek vlak het beste uit zichzelf te halen. Dat geven wij vorm door het bieden van een goede werkomgeving met onder andere afwisselende verantwoorde lunches en staande en dynamische werkplekken. We hebben voor de natuurbeleving een tuin met bijenhotel achter het kantoor.

MVO werkgroep Vitaliteit

In 2018 is binnen Hero een werkgroep Vitaliteit opgericht, die ook in 2019 invulling heeft gegeven aan verschillende initiatieven. Zo hebben we bij Hero Benelux in maart 2019 een “mindfull walk” gedaan met de hele organisatie en is er opnieuw deelgenomen aan de nationale vitaliteitsweek. Denk hierbij aan het organiseren van o.a. een bootcamp, yogales, gezonde ‘snacks’ bij de lunch en een informatief uurtje over de werking van je darmen. In samenwerking met HR is in 2019 ook een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden aan de medewerkers van Hero.

Flexwerken

De richtlijnen over de mogelijkheden van flexibel werken zijn in 2019 gehandhaafd. Naast dat het bijdraagt aan een goede werk-privé balans, heeft dit ook een gunstige uitwerking in de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer.

Opleidingen

Een ander speerpunt is het actief aanbieden van online trainingsmodules vanuit de filosofie ‘een leven lang leren’. Er worden meer dan 100 online trainingen aangeboden op het gebied van onder andere persoonlijke effectiviteit, communicatie en management. Elke training bestaat uit 5 lessen. De trainingen zijn zowel thuis als op het werk toegankelijk. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt: 42 medewerkers hebben zich aangemeld en gezamenlijk hebben wij 576 lessen bezocht en is er 127 uur gestudeerd.

Daarnaast krijgen medewerkers de gelegenheid om kennis en vaardigheden te vergroten door onder andere (fysieke) opleidingen en ‘training on the job’. Binnen HR wordt er jaarlijks een budget vrijgemaakt om de ontwikkeling van onze medewerkers te kunnen faciliteren.


Waarden en gedragscodes
Hero Benelux kent 5 kernwaarden, waarop onze medewerkers binnen Hero hun doelen bereiken.

·        Verandering: we zien veranderingen als een kans

·        Ondernemerschap: wij handelen alsof het ons eigen bedrijf is

·        Snelheid: We zijn snel en zorgvuldig

·        Verantwoordelijkheid: Wij doen wat we zeggen

·        Familie: Wij zijn trots op onze prestaties


Daarnaast voeren wij onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid met inachtneming van onderling respect en waardering voor de belangen van onze medewerkers. Wij zullen de rechtmatige belangen respecteren van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden; consumenten, medewerkers, zakenpartners en de wereld waarin wij leven.
Hero Benelux heeft dan ook gedragscodes opgesteld op het gebied van zakelijke integriteit, eerlijke mededinging, naleving van de wet, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie op het werk. Iedere medewerker die in dienst komt bij Hero Benelux ontvangt deze gedragscodes en dient zich er ook schriftelijk aan te confirmeren.


Fruit van lokale fruitteler en gekoeld water

Bij Hero zijn we natuurlijk ontzettend fan van fruit. Het beste fruit verwerken we niet alleen in onze producten, maar stellen we ook gratis beschikbaar aan onze medewerkers. Een gezond voedingspatroon is een belangrijk onderdeel van een gezond leven. Door altijd vers fruit van lokale fruittelers op kantoor aan te bieden, kunnen collega’s altijd kiezen voor een heerlijk tussendoortje!

Naast eten, is ook het drinken van minimaal 2 liter water op een dag belangrijk. Hero moedigt haar medewerkers aan gehydrateerd te blijven door een gekoelde water tap aan te bieden naast de koffieautomaat. Zo maken we kiezen voor lekker en gezond gemakkelijk.  

Interesse om ons team te komen versterken? 

7.5

Cijfer medewerkerstevredenheidonderzoek 2019

MVO pijler 3 Milieu: CO2-footprint

Scope 1 & 2 volgens CO2-prestatieladder

  Onderdeel van het probleem

  Als handelsorganisatie binnen de Benelux hebben we geen productieprocessen in-huis. Dat maakt dat de CO2-footprint volgens de CO2-prestatieladder (scope 1 en 2) beperkt is tot 334 ton CO2.

  De significante impact die Hero Benelux heeft ligt in de keten. Dat blijkt uit het deel van de scope 3 emissies die we inzichtelijk hebben: in/outbound- en transporten direct naar de klant, verpakkingen en woon-werkverkeer. Deze zijn samen goed voor 5.497 ton CO2. Dat is 95% van onze footprint.

  In 2019 hebben we onze logistieke partners uitgedaagd om vaker te kiezen voor transport via de zee, of het spoor, in plaats van de lucht. Op deze manier proberen we onze CO2 impact verder te verlagen.

   De komende jaren gaan we graag samen met onze leveranciers de uitdaging aan om de keten nog verder te verduurzamen.

  verhouding CO2-footprint scope 1, 2 tov gedeeltelijk 3

  • 2019: 334 ton CO2 in scope 1 en 2 6% 6%
  • 2019: 5.448 ton CO2 in scope 3 (voor transport en verpakkingen) 94% 94%

  totale CO2-footprint scope 1, 2 en gedeeltelijk 3

  • 2019: 5.831 ton CO2 68% 68%
  • 2018: 7365 ton CO2 86% 86%
  • 2017: 8290 ton CO2 97% 97%
  • 2016: 8620 ton CO2 101% 101%
  • 2015: 8559 ton CO2 100% 100%

  Afval

  De overheid zet middels het grondstoffenakkoord in op een 100% circulaire samenleving in 2050. Hero werkt hier ook aan, zoals inzet op recycling van onze PET, glas en papieren verpakkingen.

  Wij zien verspilling als waardevernietiging. Om dit tegen te gaan, proberen we overproductie tot een minimum te beperken en zorgen we dat dit alsnog een goede bestemming krijgt onder andere in goodiebags of via schenkingen aan de voedselbank. In 2019 hebben er 37 schenkingen aan de voedselbank plaatsgevonden, op verschillende afleveradressen in Nederland.


  Water

  In 2019 hebben we op onze locatie in Breda 523 m3 water verbruikt. Dit is 8m3 meer dan het jaar ervoor en komt met name door de warme zomer van 2018.


  Energieverbruik

  Het beperken van ons energieverbruik is een belangrijk thema voor Hero. In 2019 is aangekondigd dat in 2023 alle kantoren verplicht energielabel C moeten hebben. In samenwerking met de verhuurder van ons pand, hebben wij dit label in 2019 al behaald. 

  Onderdeel van de oplossing

  Bee Careful is een initiatief van Hero om de gezondheid van bijen en de diversiteit van fruit te beschermen. Bijen zijn uitermate belangrijk voor de mensheid; de grote verscheidenheid aan groenten- en fruitsoorten in de wereld is alleen mogelijk dankzij het onvermoeibare bestuivingswerk van de bij.

  Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten is ruim de helft bedreigd. Ook voor de mens heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving.

  Bee Careful richt zich op 3 pijlers: onderzoek, leefomgeving en bewustwording.

  Onderzoek: Nationale bijentelling in 2019

  Als we meer weten over bijen, kunnen we ze ook beter helpen! Daarom organiseert Nederland Zoemt de Nationale Bijentelling. Hero Benelux doneert jaarlijks een bedrag aan Natuur & Milieu die de nationale bijentelling organiseert. Met deze donatie is in 2019 de organisatie en communicatie rondom de Nationale Bijentelling mede gefundeerd.
  Daarnaast stimuleert Hero medewerkers en consumenten om mee te doen met de jaarlijkse Nationale bijentelling. Via  social media worden mensen opgeroepen om zich in te schrijven en deel te nemen aan deze telling. 

  Leefomgeving

  Met Bee Careful richten we ons o.a. op het verbeteren van de leefomgeving van bijen. Het aanplanten van bijenlinten met bollenmengsels levert voedsel op voor de bijen en is ook aantrekkelijk voor de mens. Daarom heeft Hero Benelux op 3 plaatsen in Breda een bijenlint (totaal 500m2) geplant. De komende 4 jaar zullen op deze plaatsen van februari t/m mei diverse bij-vriendelijke bloemen bloeien. Doel is om dit in de toekomst uit te breiden zodat de voedselvoorziening van bijen in de gemeente Breda wordt versterkt. 

  Verbeteren van de leefomgeving van de bij
  Hero Benelux op heeft 2 locaties een bijenhotel geplaatst; de tuin op locatie in Breda en voor het pand van het Voedingskundigteam in Ede. Op de website van Hero Bee Careful staan instructies hoe jezelf een bijenhotel kan maken. 

   

  Bewustwording
  Om meer bewustwording te creëren voor het belang van de bijen bouwen we aan een bijeneducatiecentrum op boerderij Wolfslaar in Breda. Hier kan iedereen op een educatieve manier leren hoe belangrijk bijen zijn voor onze voedselvoorziening. Om de bewustwording rondom bijen intern te bevorderen is een van onze medewerkers opgeleid tot imker. Hij kan collega’s onderwijzen over bijen en hoe zij die het beste kunnen beschermen.

  MVO pijler 4: Maatschappij

  Certificeringen

  De cacao die Hero verwerkt in haar producten is 100% UTZ gecertificeerd.

   

  Activiteiten

  Hero Benelux wil ook door middel van activiteiten een steentje bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn we, in samenwerking met de organisatie Betrokken Ondernemers Breda, met 13 collega’s in januari 2019 gaan Ploggen. Samen met 60 kinderen van de JF Kennedy school zijn er al ‘joggend’ ruim 15 vuilniszakken met straatvuil opgehaald.

  Daarnaast hebben we in oktober 2019 een ‘Kids Day’ georganiseerd voor alle kinderen van onze collega’s bij Hero Benelux. De kinderen hebben o.a. een kijkje kunnen nemen op het kantoor in Breda en hebben smaaktestjes gedaan met onze Hero jam en Organix-producten. Tot slot hebben we heerlijke cakejes gegeten die waren versiert met de Hero Tovasauzen.


  retoursysteem
  voor 200ml

  glazen flessen
  in horeca

  PET
  flessen voor gekoelde sappen

  bestaan voor

  50%

  uit gerecycled materiaal

  93%

  gerecycled glas t.o.v. gem. 80% in de branch

  PET flessen voor Cassis

  bestaan voor

  35%

  uit gerecycled materiaal

  94%

  van leveranciers beoordeeld via SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) op labour standards, health and safety, environment and business ethics (t.o.v. 88% in 2015).

  100% van leveranciers heeft onze Code of Conduct (CoC) ondertekend.

  100%

  FSC/PEFC papier

  Dialoog met stakeholders

  Hero heeft strategische samenwerkingen met een aantal maatschappelijke partners. In dit verslag lichten we er twee uit. 

  Duurzaamheid en de volgende generatie

  In samenwerking met de Universiteit van Wageningen verzorgt Hero Benelux het vak: “Research topics on food and society, a beta-gamma approach”. Bij het volgende hoofdstuk onderzoek wordt hier uitgebreid op ingegaan.

   

  Met deze samenwerking wil Hero Benelux studenten enthousiast maken voor de food markt en laten meedenken in de uitdagingen die we hebben. Het geeft de studenten een kans om te zien hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat en wij worden geïnspireerd door de ideeën van de deelnemers. 

  Gemeente Breda

  De gemeente Breda is onze partner binnen onder andere het Bee Careful project. Hero Benelux werkt samen met de gemeente Breda voor het BIJgebouw en inrichting en het onderhoud daarvan.

   

  Zo kunnen we direct bijdragen aan de lokale gemeenschap waar wij ons in bevinden. 

  Onderzoek

  Naast dat we onderzoek doen met verschillende ziekenhuizen naar de veiligheid en effectiviteit van onze flesvoeding, werken we ook samen met Hoge scholen en Universiteiten om samen met studenten te werken aan innovaties.

  In samenwerking met de Universiteit van Wageningen heeft Hero Benelux het vak: “Research topics on food and society, a beta-gamma approach” verzorgd. 

  Studenten hebben door het doen van consumentenonderzoek, inzicht gekregen in hoe consumenten denken binnen de volgende thema’s; natuurlijkheid, gezondheid, duurzaamheid, en functionaliteit. Studenten moesten in groepen een nieuw concept bedenken met de verzamelde consumenteninzichten en deze presenteren in 3 product categorieën: broodbeleg (smeerbaar en niet smeerbaar), ontbijtproducten (vloeibaar en vast) en als laatste frisdrank (regular en minder zoet).

  Hero heeft een aantal hoorcolleges verzorgd en heeft de groepen studenten begeleid en voorzien van adviezen. Hiermee heeft Hero een bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek als onderwijs.

  Een van de ideeën binnen de categorie: vloeibare ontbijtproducten, met een focus op duurzaamheid. Liquick: Soluble breakfast pods. Een ander idee binnen de categorie: Minder zoete frisdrank, met een focus op gezondheid: Cassis Health, waarbij de smaak van cassis word gecombineerd werd met de gezondheidseffecten van Kombucha. De ideeën van studenten dienen ter inspiratie en worden niet doorvertaald naar productinnovaties.

  Verantwoording

  Informatie over het sociaal jaarverslag

  Commitment GRI

  Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

  Reikwijdte van het verslag

  Dit verslag betreft de activiteiten van Hero Benelux in het jaar 2019. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

  Verslag frequentie

  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

  Contact

  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Hannako Bakker.

  Hero Benelux

  Teteringsedijk 279
  4817 ME Breda

  T +31 (0)76 579 8000
  www.bedrijf.hero.nl/