Duurzaamheidsverslag 2016

Jop Peek

Managing Director

Voorwoord

Als familiebedrijf met meer dan 100 jaar historie hechten wij veel belang aan het voeren van een duurzaam beleid. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen allemaal bij aan het hebben van een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, consumenten en omgeving. De afgelopen jaren hebben we deze verbeteringen vaak als losse projecten doorgevoerd. Projecten om onze positieve impact op de maatschappij te vergroten en onze negatieve impact te verkleinen. Met deze verslaglegging willen we daar echter meer structuur in aanbrengen en onszelf dwingen duidelijkere keuzes te maken.

Eén van de speerpunten daarbij is de impact die wij hebben op het milieu en hoe wij deze kunnen minimaliseren. Wij zijn druk bezig met het verzamelen van informatie om ons te helpen daarin de juiste keuzes te maken. Dit kan zijn voor wat betreft de CO2-uitstoot van verpakkingsmaterialen of transport, maar ook bijvoorbeeld ketenanalyses voor de belangrijkste grondstoffen.  Met deze inzichten kunnen wij sturing geven aan onze bestaande producten, maar wellicht nog belangrijker, keuzes maken voor wat betreft innovatie.

 Na begrip komt beleid en realisatie. Wij zien uit naar de volgende stappen die we de komende jaren gaan zetten!

leeswijzer

Wij zijn trots hierbij ons eerste MVO verslag online te presenteren. Bewust online, want dit bespaart onder andere inkt, papier en transport; geheel in de lijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit verslag geeft de highlights weer. Voor meer gedetailleerde informatie, verwijs ik naar de GRI tabel die onderaan dit MVO verslag te vinden is.

MVO volgens Hero

Wij hebben ons MVO-beleid beeldend gemaakt in de vorm van ons Hero MVO huis, bestaande uit de vier stevige pilaren die de reikwijdte van onze bedrijfsvoering omvatten: Markt, Medewerkers, Milieu en Maatschappij. Elk opgebouwd uit goede bouwstenen ter invulling. Zo bouwen we, samen met onze stakeholders, aan een duurzamere wereld.


Ons MVO beleid →

Sustainability Report Groep 

Markt

GON Index

 

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

 

The GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).

We hebben dit jaar voor de verschillende productcategorieën de GON-index gedefinieerd en in kaart gebracht waar we staan als bedrijf met betrekking tot onze missie. Dit heeft geleid tot een aantal optimalisatie projecten voor onze productportfolio. Een voorbeeld hiervan is dat we 10% suiker hebben gereduceerd in Cassis.

 

Markt

GON Index

Ons bedrijf heeft een fantastische missie: “het goede van de natuur binnen handbereik brengen”. Om er ook voor te zorgen dat onze producten in lijn zijn of komen met deze missie hebben we een tool ontwikkeld die dit objectief kan meten: de Goodness Of Nature (GON) index.

The GON-index is gebaseerd op ons kwaliteitsbeleid en bestaat uit een health index (voedingskundige aanbevelingen) en de natural index (wettelijke normen en consumenten perceptie).

We hebben dit jaar voor de verschillende productcategorieën de GON-index gedefinieerd en in kaart gebracht waar we staan als bedrijf met betrekking tot onze missie. Dit heeft geleid tot een aantal optimalisatie projecten voor onze productportfolio. Een voorbeeld hiervan is dat we 10% suiker hebben gereduceerd in Cassis.

Klanttevredenheid

Ambitie

“De klant is koning,” daarom meten we vanaf 2015 ieder jaar hoe onze klanten ons beoordelen en hoe we onze producten en diensten nog beter kunnen laten aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het ene jaar halen we feedback op uit ons Retail-segment, waaronder de supermarkten en drogisterijen vallen. Het andere jaar bevragen we onze ‘Out of Home’ klanten. Deze parameters zeggen dus hoe de verschillende segmenten van de markt tegen ons aankijken. Onze ambitie is om in 2020 in beide segmenten een boven gemiddelde branchscore te realiseren.

Out of Home

De groep “Out of Home’ klanten is in 2016 gevraagd naar hun klanttevredenheid. Hierbij zijn 25 contactpersonen van onze stakeholders bij groothandels, ziekenhuizen, petrol, catering (alle verkooppunten die niet onder Retail vallen) geïnterviewd door een extern bureau voor de categorieën Jam, Drinks en Tussendoor. Hier scoren we een 6,7.

Op de goede weg

De resultaten in 2015 uit de Retail waren nog ondergemiddeld. Daarop hebben we interne verbeterplannen opgesteld, waarvan wij einde dit jaar de resultaten verwachten.

Daarnaast wordt in de branch ook jaarlijks een industributierapport uitgebracht. In 2016 scoorde Hero hier 7,1 ten opzichte van 6,8 gemiddeld in de bench. Dit geeft ons de bevestiging dat we met de interne verbeterplannen op de goede weg zitten.

Industributie rapport

tov gem. 6,8 in de benchmark

Out of Home

tov gem. 6,9 in de benchmark

Medewerkers

Als familiebedrijf heeft Hero het welzijn van haar medewerkers hoog in het vaandel. Dat geven wij vorm door het bieden van een goede werkomgeving met onder andere een gesponsorde verantwoorde lunch. We werken met talentpooling en stimuleren de verbinding met natuur en fitheid door buiten-zijn door middel van de tuin die aangelegd is achter het kantoor. Ook stimuleren we creativiteit door afwisseling van inspanning en ontspanning met bijvoorbeeld een voetbaltafel. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot flexwerken, wekelijks hardlopen in voorbereiding op de Breda singelloop en hebben we het Hero voetbalteam dat één keer per maand samenkomt, waarbij ook oud-collega’s nog meedoen. Op deze manieren nodigen wij onze mensen zowel op mentaal als fysiek gebied uit het beste uit zichzelf te halen.

Dit vertaalt zich terug in een ziekteverzuim van 2,3%, ruim onder het landelijk gemiddelde in de branche (3,1% bron CBS) en een daling van 0,4% t.o.v. 2015.

Interesse om ons team te komen versterken? 

Verzuim

2.34%
7.5

Gem. score voor medewerkersmeetings

Hero

Voetbalteam

16

medewerkers-
meetings/jr

MVO

lunch

CO2 Footprint

Scope 1 & 2 volgens CO2 prestatieladder

  Verder verduurzamen

  Wij opereren sinds medio 2015 als handelshuis en hebben geen productieprocessen meer in-huis. Dat maakt dat de CO2 voetprint volgens de CO2 prestatieladder (scope 1 en 2) beperkt is tot 416 ton CO2.

  De significante impact ligt meer in de keten. Dat blijkt uit het deel van de scope 3 emissies die we al inzichtelijk hebben: in/outbound- en transporten direct naar de klant, verpakkingen en woon-werkverkeer. Deze zijn samen goed voor 8.204 ton CO2. Dat is 95% van onze voetprint.

  Eerder dit decennium hebben we al zeer succesvolle projecten gerealiseerd met onze transporteurs met als resultaat een CO2reductie van 20%. De komende jaren gaan we graag samen met onze leveranciers de uitdaging aan om de keten nog verder te verduurzamen.

  CO2 Footprint in de keten

  • scope 1&2: 416 ton CO2 5%
  • scope 3 (gedeeltelijk): 8204 ton CO2 95%

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  CO2

  Wat we waar inkopen, hoe we het verpakken en vervoeren is dus van groot belang op onze ecologische voetafdruk enerzijds. Zo maken wij gebruik van in lokaal (in Zeeland) geteelde zwarte bessen voor de Hero Cassis producten en sloten we in 2016 een nieuw logistiek contract af met verbeteringen in de vorm van procesoptimalisaties, zoals: verhoging minimale bestelhoeveelheden, beperking aantal leverdagen per week en pro-actieve benadering naar klanten om zoveel mogelijk orders te combineren.

  Gecertficeerde ingrediënten

  Ook blijven we ons productportfolio gemaakt van gecertificeerde ingrediënten uitbreiden. Bijvoorbeeld alle Organix producten zijn gemaakt met biologische ingrediënten met het SKAL en EKO keurmerk.
  We werken alleen met logistieke dienstverleners die Lean&Green programma’s gebruiken om zo de CO2-uitstoot te beperken.

  Sociale component

  Anderzijds is bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) de sociale component ook van groot belang. Wij beschikken dan ook over een Fairtrade® assortiment van Max Havelaar. Daarnaast hebben al onze chocola grondstoffen het UTZ keurmerk. Ook hebben we in 2016 96% van onze leveranciers getoetst aan de hand van SEDEX (t.o.v. 88% in 2015). Dit Supplier Ethical Data Exchange inkoopinstrument maakt gegevens inzichtelijk m.b.t. labour standards, health and safety, environment and business ethics.

  retoursysteem
  voor 200ml

  glazen flessen
  in horeca

  PET
  flessen

  bestaan voor

  50%

  uit gerecycled materiaal

  93%

  gerecycled glas ipv gem 80% id branch

  100%

  FSC/PEFC papier

  96%

  van leveranciers beoordeeld via SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) op labour standards, health and safety, environment and business ethics. (t.o.v. 88% in 2015)

  Grootste inkoopstromen

  Onze top 5 in- en verkoopstromen zijn: frisdranken, dranken en koelverse sappen, baby- en peutervoeding, baby- en peutermelk en jam en appelstroop. Dit geeft een indicatie welke ketens zich lenen om als eerste met onze stakeholders te analyseren op kansen voor verduurzaming en innovatie.

  Volume o.b.v. consumenteneenheden  

   Afval

   “Afval bestaat niet” is een mooi credo, waar wij ons bewust van zijn. Daarom houden wij onder andere rekening met het soort verpakkingen van onze producten, hebben wij eerder een product op de markt gebracht in de circulaire economie (afval is grondstof) met het restproduct frambozenpitjes als grondstof voor een fruitdrank.

   Wij zien verspilling als waardevernietiging. Om dit tegen te gaan, proberen we overproductie tot een minimum te beperken en schenken wij het overschot dat geproduceerd wordt aan de voedselbank. In 2015 hebben we 28 zendingen aan de voedselbank geschonken, in 2016 zijn dit 30 zendingen geweest.

   Zendingen naar voedselbank

   • 2015: 28 zendingen
   • 2016: 30 zendingen

   Biodiversiteit

   ‘Bee Careful’ is een initiatief van de Hero Group, het is bedoeld om de gezondheid van bijen en de diversiteit in fruit te beschermen. De honingbij is uitermate belangrijk voor de mensheid; de grote verscheidenheid aan groenten- en fruitsoorten in de wereld is alleen mogelijk dankzij het onvermoeibare bestuivingswerk van de bij. De toename van de bijensterfte de afgelopen jaren is daarom een reden tot grote zorg.

   Het doel van ‘Bee Careful’ is om de gezondheid van bijen en de bijenpopulatie te verbeteren. Daartoe werken we in Nederland samen met Natuur&Milieu en ondersteunen we de bijen-safari app. Met deze app kunnen we meer aandacht vragen voor het bijenprobleem en data verzamelen omtrent de aanwezigheid van verschillende bijen en bijenvriendelijke planten in Nederland.

   Maatschappij

   Onderzoek

   Naast dat we onderzoek doen met verschillende ziekenhuizen naar de veiligheid en effectiviteit van onze flesvoeding, vinden we het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van tools die de health care professionals (HCP’s) kunnen gebruiken om kinderen en hun ouders van het juiste advies te voorzien.

   In samenwerking met TNO werken we samen aan voorspellende groeicurves. Deze groeivoorspeller is een nieuwe methode om op basis van ‘big data’ de toekomstige groei van een kind te visualiseren. Hiermee heb je al in een vroeg stadium inzicht in de risico’s op over- of ondergewicht en kan je tijdig een interventie starten.

   MVO doe je samen

   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent in onze ogen ook: van je eilandje komen en samen met je stakeholders werken aan verduurzaming voor Mens, Milieu en Maatschappij in de keten. Strategische partnerschappen horen hierbij. Zo ook werken we samen met de Hero group aan MVO en produceren we bijvoorbeeld zoveel mogelijk gezamenlijk om tot maximale schaalgrootte en minimale milieu-impact te komen.

   Zo werken wij onder andere samen met:

   • Avans Hogeschool – zie foto
   • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) – zie foto / artikel
   • Bakker Logistiek (zie foto)
   • Hero group (klik hier voor het sustainability verslag)
   • Vereniging Nederlandse Fabrikanten Kinder- en Dieetvoeding (VNFKD)
   • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) – afdeling Breda
   • Natuur&Milieu
   • Health Care Professionals
   • TNO
   • Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG)
   • Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)
   • Stichting Betrokken Ondernemers Breda

   Verantwoording

   Informatie over het sociaal jaarverslag

   Commitment GRI

   Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

   Reikwijdte van het verslag

   Dit verslag betreft de activiteiten van Hero Benelux in het jaar 2016. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

   Verslag frequentie

   Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

   Contact

   Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Viona Vogelzangs, Manager HR en communications.

   Hero Benelux

   Teteringsedijk 279
   4817 ME Breda

   T +31 (0)76 579 8000
   www.hero.nl